Home » Teachers` Corner » 蝶恋花 • 乡思
蝶恋花 • 乡思

八华华语教师高中组 王淼

 

素手卷帘湿晨雾,帘外青竹,可否知寒暑?莺飞燕舞百花怒,黯黯乡魂无觅处。

云淡风轻八月暮。门掩黄昏,往事无重数。月皎惊乌好梦住,渺渺归途不识路。

© PAHOA 2010 All Right Reserved . powered by Menaravisi